Banach Rudki nie lubi?

 

Nowy Rok nastał i widać nowe zwyczaje również. W zeszłym roku  ZDP  odśnieżając chodnik na ulicy Witosa jechało tym ciągiem i odśnieżało jeszcze około  500 m chodnika w Rudce. Dziś- w sobotę 12 stycznia, jadąc do Krasnegostawu natknąłem się na odśnieżający ciągnik jadący właśnie od Witosa w kierunku Rudki. Pytam kierowcę, dlaczego nie odśnieża tak jak w zeszłym roku. Pracownik ZDP odparł, że kierownik mu tego zabronił, bo tam odśnieża gmina. Poprosiłem go, aby przejechał jeszcze po chodniku w Rudce, na co on odparł, że nie ma problemu. Więc pytam.  W ZDP póki, co jest ten sam dyrektor ten sam kierownik a zwyczaje jakieś inne. Panie dyrektorze Banach doskonale pan wie, że ciąg komunikacyjny od Siennicy Różanej nieszczęsnego  chodnika dzięki panu nie ma, więc może, chociaż odśnieżyłby pan to, co jest od strony Krasnegostawu!!!. Być może mnie pan nie posłucha, ale może nowy starosta będzie miał na pana w tej kwestii jakiś wpływ?.  A żeby pan miał jasność, kto jest odpowiedzialny w tym przypadku za odśnieżanie to ustawa mówi; Odśnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika z ustawy z 13 września  1996r.  o utrzymaniu porządku w gminach.  Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.  Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinien zarządca drogi.  W tym  przypadku pas zieleni jest, więc odśnieżanie jest  obowiązkiem zarządcy drogi. Mam nadzieje, że nie będę musiał więcej tego panu przypominać.

 

 

Radny Gminy Siennica Różana Andrzej Korkosz.

PS. Na ostatniej Sesji Rady Powiatu mówiono właśnie o takich racjonalizacjach. Tam problem dotyczył konarów. Panie Banach czy pan robi jakiś sabotaż albo może nowa rzeczywistość pana przerasta?

 


 

 

37
12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *