List do Starosty Krasnostawskiego

Kozieniec 24 stycznia 2017 r.

Pan Janusz Szpak
Starosta Krasnostawski

Szanowny Panie Starosto, obserwując działania Starostwa na rzecz rozwoju Powiatu, we wszystkich dziedzinach zależnych od administracji powiatowej, niestety nie widzę działań innych niż te „na przetrwanie”.Powiat wyludnia się, Krasnystaw z miasta przekształca się w miasteczko o coraz mniejszej liczbie mieszkańców, handel zamiera……Mam propozycję bezkosztowej promocji powiatu i miasta Krasnystaw. Czytaj dalej List do Starosty Krasnostawskiego

47
11

Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

Ad 16. (Pytanie – Czy osoby prywatne lub instytucje, a także organy władzy publicznej zwracały się kiedykolwiek do Wójta o informacje w zakresie działalności przedsiębiorcy?) Odpowiedź : nie

Ad 17 (Pytanie – Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze kontaktowała się z Wójtem?)
Ad 18 (Pytanie – Pod jaką sygnaturą akt toczy się postępowanie karne prowadzone przeciwko przedsiębiorcy?)
Ad 19 (Pytanie – Czy i jaki status posiada Wójt w tym postępowaniu?)
Ad 20 (Pytanie – Czy Wójt (lub którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy lub jednostki podległej Gminie) zeznawał lub będzie zeznawał w charakterze świadka przed organami ścigania w postępowaniu, o którym mowa powyżej? Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego, to czy Wójt będzie w niej występował. Jeśli tak, to w jakim charakterze?) Odpowiedź na pytania od 17 do 20 została przedstawiona łącznie i brzmi : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (komentarz – dziwne, że wójt nie wie czy prokuratura kontaktowała się z nim) Czytaj dalej Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

13
26

Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni” część pierwsza

Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni”
część pierwsza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r. informuję:

Ad 1 – Kozieniec Nr KW 46657, Nr działki 263/1, 263/3

Ad 2, Ad 3 – Dokumenty potwierdzające wywieszenie ogłoszenia o wolnych lokalach przeznaczonych do najmu na terenie Gminy Siennica Różana w 2015 roku dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy. Czytaj dalej Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni” część pierwsza

8
25

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

Siennica Różana 09.01.2017 r.

Pan Andrzej Korkosz
zam. Rudka 18
22-300 Krasnystaw

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję: Czytaj dalej W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

14
24

Obrona Częstochowy

W 1655 roku, od 18 listopada do 27 grudnia trwało oblężenie klasztoru Jasnogórskiego. Więcej tam było paktowania niż strzelania ale potomni zyskali symbol. Obrona Częstochowy weszła na stałe do historii i języka potocznego. Jeśli ktoś chce synonimu obrony za wszelką cenę, to wspomniany zwrot pasuje jak ulał. 29 grudnia 2016 roku, odbyła się sesja, która jako żywo Obroną Częstochowy była. Czytaj dalej Obrona Częstochowy

50
60

Wiśniewska Stanisława – „prosta baba” co anonimy dostaje: „ratuj szpital, pogoń zgraję”

Drogą elektroniczną otrzymaliśmy kopię listu, skierowanego do Pani poseł Teresy Hałas.
Nadawca, Pani Stanisława Wiśniewska, znana osoba z rodzaju niepokornych, jest w tym wypadku pośrednikiem. Otrzymała korespondencję z prośbą o pomoc, więc przesłała ją do miejscowego posła, Pani Teresy Hałas z nadzieją na …. Czytaj dalej Wiśniewska Stanisława – „prosta baba” co anonimy dostaje: „ratuj szpital, pogoń zgraję”

20
9

Interpelacja w sprawie dwumiesięcznika gminy Siennica Różana

Zaczynamy nowy rok od publikacji interpelacji radnego Andrzeja Korkosza, dotyczącej dwumiesięcznika wydanego przez Wójta Gminy Siennica Różana, w grudniu 2016 r.
Interpelację złożono na Sesji z dnia 29 grudnia 2016 r. Z treści interpelacji wynika, że Radny ma sporo wątpliwości, czy działanie Wójta jest zgodne z prawem. Ale po otrzymaniu odpowiedzi, wszyscy zapoznamy się ze stanowiskiem Wójta, a może i Przewodniczącego Rady Gminy. Czytaj dalej Interpelacja w sprawie dwumiesięcznika gminy Siennica Różana

46
46