Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

Ad 16. (Pytanie – Czy osoby prywatne lub instytucje, a także organy władzy publicznej zwracały się kiedykolwiek do Wójta o informacje w zakresie działalności przedsiębiorcy?) Odpowiedź : nie

Ad 17 (Pytanie – Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze kontaktowała się z Wójtem?)
Ad 18 (Pytanie – Pod jaką sygnaturą akt toczy się postępowanie karne prowadzone przeciwko przedsiębiorcy?)
Ad 19 (Pytanie – Czy i jaki status posiada Wójt w tym postępowaniu?)
Ad 20 (Pytanie – Czy Wójt (lub którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy lub jednostki podległej Gminie) zeznawał lub będzie zeznawał w charakterze świadka przed organami ścigania w postępowaniu, o którym mowa powyżej? Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego, to czy Wójt będzie w niej występował. Jeśli tak, to w jakim charakterze?) Odpowiedź na pytania od 17 do 20 została przedstawiona łącznie i brzmi : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (komentarz – dziwne, że wójt nie wie czy prokuratura kontaktowała się z nim) Czytaj dalej Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

13
26

Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni” część pierwsza

Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni”
część pierwsza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r. informuję:

Ad 1 – Kozieniec Nr KW 46657, Nr działki 263/1, 263/3

Ad 2, Ad 3 – Dokumenty potwierdzające wywieszenie ogłoszenia o wolnych lokalach przeznaczonych do najmu na terenie Gminy Siennica Różana w 2015 roku dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy. Czytaj dalej Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni” część pierwsza

8
25

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

Siennica Różana 09.01.2017 r.

Pan Andrzej Korkosz
zam. Rudka 18
22-300 Krasnystaw

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję: Czytaj dalej W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

14
24

Pytania do wójta i odpowiedzi część druga

13.W jakiej formie miał być uiszczany czynsz z tytułu używania przedmiotowych budynków?

14.Ile wynosił miesięczny czynsz, o którym mowa w pkt.13 powyżej? Czytaj dalej Pytania do wójta i odpowiedzi część druga

30
39

Pytania do wójta i odpowiedzi część pierwsza.

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą publikujemy pytania zadane przez radnego Andrzeja Korkosza, Wójtowi Gminy Siennica Różana,oraz odpowiedzi Wójta. Czytaj dalej Pytania do wójta i odpowiedzi część pierwsza.

24
36

Czy Wójt Gminy w Siennicy Różanej wie co czyni?

W aktualnym numerze z 24 października 2016 r.Nowy Tydzień w krótkim artykule opisuje działanie „małej firmy z Siennicy Różanej” działającej na szkodę „Cersanitu”. Czytaj dalej Czy Wójt Gminy w Siennicy Różanej wie co czyni?

9
1