Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

Ad 16. (Pytanie – Czy osoby prywatne lub instytucje, a także organy władzy publicznej zwracały się kiedykolwiek do Wójta o informacje w zakresie działalności przedsiębiorcy?) Odpowiedź : nie

Ad 17 (Pytanie – Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze kontaktowała się z Wójtem?)
Ad 18 (Pytanie – Pod jaką sygnaturą akt toczy się postępowanie karne prowadzone przeciwko przedsiębiorcy?)
Ad 19 (Pytanie – Czy i jaki status posiada Wójt w tym postępowaniu?)
Ad 20 (Pytanie – Czy Wójt (lub którykolwiek z pracowników Urzędu Gminy lub jednostki podległej Gminie) zeznawał lub będzie zeznawał w charakterze świadka przed organami ścigania w postępowaniu, o którym mowa powyżej? Jeżeli sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego, to czy Wójt będzie w niej występował. Jeśli tak, to w jakim charakterze?) Odpowiedź na pytania od 17 do 20 została przedstawiona łącznie i brzmi : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (komentarz – dziwne, że wójt nie wie czy prokuratura kontaktowała się z nim) Czytaj dalej Odpowiedzi na drugą interpelację w ?sprawie hydroforni? część druga

13
26

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

Siennica Różana 09.01.2017 r.

Pan Andrzej Korkosz
zam. Rudka 18
22-300 Krasnystaw

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję: Czytaj dalej W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r.informuję:

14
24