Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni” część pierwsza

Odpowiedzi na drugą interpelację w „sprawie hydroforni”
część pierwsza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 grudnia 2016 r. informuję:

Ad 1 – Kozieniec Nr KW 46657, Nr działki 263/1, 263/3

Ad 2, Ad 3 – Dokumenty potwierdzające wywieszenie ogłoszenia o wolnych lokalach przeznaczonych do najmu na terenie Gminy Siennica Różana w 2015 roku dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy.

(Pytanie nr 3 : Proszę o przedstawienie wszelkich dokumentów potwierdzających ogłoszenie o wywieszeniu wykazu, dokonane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (względnie w BIP) Urzędu Gminy Siennica Różana. ) Brak odpowiedzi, czyli nie było ogłoszenia w prasie, „niezgodność z prawem”

Ad 4 – (pytanie 4. Czy Wójt miał wiedzę o rodzaju produkcji przedsiębiorcy, a także o jego nielegalnej działalności?) Odpowiedź: Zgodnie z umową najmu była to firma konstrukcyjno – projektowa. Odpowiedź nie na temat, czyli brak odpowiedzi.

Ad 5 – (pytanie 5. Proszę o wskazanie, którzy z pracowników tut. Urzędu Gminy mieli wiedzę o: osobie kontrahenta (przedsiębiorcy), negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy najmu, o zawarciu umowy najmu, o istnieniu dokumentu umowy najmu.) Opdpowiedź : Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad 6 – (pytanie 6. Co było powodem nagłego umownego podniesienia czynszu przedsiębiorcy, wynajmującemu budynek Hydroforni?) Odpowiedź :okres zimowy i wiążące się z tym ogrzewanie pomieszczenia.

Ad 7 – (pytanie 7. Czy umowa oddająca w najem budynek Hydroforni została gdziekolwiek zarejestrowana? Jeśli tak, to w jakim rejestrze oraz kto dokonał rejestracji tej umowy.) Odpowiedź : W rejestrze umów najmu znajdującym się w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa. (brak odpowiedzi kto zarejestrował umowę i pod jakim numerem)

Ad 8 – (pytanie 8. Czy Prokuratura prowadząca postępowanie przygotowawcze w sprawie przedsiębiorcy, który prowadził działalność na Hydroforni, zwracała się do tut. Urzędu Gminy o nadesłanie jakichkolwiek dokumentów i dowodów ? w szczególności dokumentów potwierdzających zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz wskazań liczników?) Odpowiedź : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (Tym razem brak odpowiedzi tak lub nie. Tu nie jest potrzebna wiedza, wystarczy sprawdzić dziennik korespondencji, lub zapytać sekretarki, wójta, sekretarza gminy).

Ad 9 – (Pytanie 9. Proszę o udostępnienie dokumentów potwierdzających zużycie mediów (prąd, woda, gaz) za cały okres trwania umowy najmu budynku Hydroforni, a także o przekazanie wskazań liczników.) Odpowiedź : Media były włączone w czynsz płacony przez przedsiębiorcę. (Ale w umowie wynajmu brak takiego zapisu)

Ad 10 – (Pytanie 10. Czy firmy zewnętrzne (zewnętrzni kontrahenci przedsiębiorcy) lub sam przedsiębiorca przywoziły na teren Hydroforni jakiekolwiek substytuty lub elementy do produkowanych wyrobów?) Odpowiedź : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. (A wystarczyłoby zapytać pracowników hydroforni, ale to już poza urzędem, no i trzeba byłoby chcieć udzielić rzetelnej odpowiedzi)

Ad 11, Ad 12 – (Pytania 11. Czy o profilu działalności przedsiębiorcy był poinformowany Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska? 12. Czy wójt lub sam przedsiębiorca występował do WIOŚ i RDOŚ w Lublinie o opinię środowiskową lub o jakiekolwiek inne zezwolenia?) Odpowiedź : Urząd Gminy nie posiada wiedzy w tym temacie. ( Urząd Gminy nie posiada wiedzy co robi Wójt, że o przedsiębiorcy nie wspomnę).

Ad 13 – (Pytanie 13. W jakich godzinach toczyła się produkcja w ramach działalności przedsiębiorcy?) Odpowiedź : od 7.30 do 15.30 (W tych godzinach pracowali etetowi pracownicy hydroforni. „Przedsiębiorca” pracował nawet na dwie zmiany)

Ad 14, Ad 15 – (Pytania 14. Czy przedsiębiorca (najemca) dokonywał jakichkolwiek zmian w wyposażeniu budynku Hydroforni? Jeśli tak, kto tego dokonywał.15. Czy instalowano dodatkowy sprzęt? Jeśli tak, kto tego dokonywał.) Odpowiedź : nie ( Odpowiedź nie obejmuje faktu zainstalowania dwutonowej obrabiarki numerycznej i osprzętu do wykonywania form z żywic).

8
25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *