List do Starosty Krasnostawskiego

Kozieniec 24 stycznia 2017 r.

Pan Janusz Szpak
Starosta Krasnostawski

Szanowny Panie Starosto, obserwując działania Starostwa na rzecz rozwoju Powiatu, we wszystkich dziedzinach zależnych od administracji powiatowej, niestety nie widzę działań innych niż te „na przetrwanie”.Powiat wyludnia się, Krasnystaw z miasta przekształca się w miasteczko o coraz mniejszej liczbie mieszkańców, handel zamiera……Mam propozycję bezkosztowej promocji powiatu i miasta Krasnystaw. Czytaj dalej List do Starosty Krasnostawskiego

47
11

Wiśniewska Stanisława – „prosta baba” co anonimy dostaje: „ratuj szpital, pogoń zgraję”

Drogą elektroniczną otrzymaliśmy kopię listu, skierowanego do Pani poseł Teresy Hałas.
Nadawca, Pani Stanisława Wiśniewska, znana osoba z rodzaju niepokornych, jest w tym wypadku pośrednikiem. Otrzymała korespondencję z prośbą o pomoc, więc przesłała ją do miejscowego posła, Pani Teresy Hałas z nadzieją na …. Czytaj dalej Wiśniewska Stanisława – „prosta baba” co anonimy dostaje: „ratuj szpital, pogoń zgraję”

20
9

Gmina to też dzieci…

Jakiś czas temu zainteresował mnie Projekt powszechnej nauki pływania – Umiem pływać -, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Projekt, który zakłada nabycie przez dzieci podstawowych umiejetności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, wyrównywanie szans uczniów w dostępie do infrastruktury sportowej z miejscowości, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Czytaj dalej Gmina to też dzieci…

8
3