Gmina to też dzieci…

Jakiś czas temu zainteresował mnie Projekt powszechnej nauki pływania – Umiem pływać -, który jest skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Projekt, który zakłada nabycie przez dzieci podstawowych umiejetności pływania, profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, wyrównywanie szans uczniów w dostępie do infrastruktury sportowej z miejscowości, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Czytaj dalej Gmina to też dzieci…

8
3