Dziura już mniej czarna!

 

16 grudnia br. na stronie „Dziennika Siennicy – Siennicą pod Prąd” opublikowaliśmy artykuł „W czarnej dziurze centrum Łopiennika”. Jego autor, podpisany jako Mieszkaniec, zarzucił władzom gminy na czele z wójtem, wice wójtem i sekretarz brak świątecznego przyozdobienia budynków użyteczności publicznej (artykuł w zakładce).

Nazajutrz (17 grudnia) otrzymaliśmy oficjalne pismo z Urzędu Gminy w Łopienniku, podpisane przez wójta p. Artura Sawę, odnoszące się do podniesionego problemu. Publikujemy je w całości poniżej, zachowując oryginalną pisownię. Pod nim zamieszczamy krótki komentarz autora tekstu – Mieszkańca. Nie traktujemy ww. pisma jako wniosku o sprostowanie z oczywistego względu, że owe ma zastosowanie do prostowania faktów, a nie opinii autora. Do 18 i 19 grudnia żadnych ozdób nie było, autor stwierdził fakty, nie miał obowiązku pytać wójta o jego ewentualne plany. Dodatkowo proponowany tekst jedynie sprostowania wyglądałby co najmniej niezręcznie.

Piotr Ślusarczyk

Dziennik-siennicy

Żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji.

Działając na podstawie art. 31a ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. wnoszę o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule „W  czarnej dziurze centrum Łopiennika” opublikowanym na portalu www.dziennik-siennicy.pl w dniu 16 grudnia 2018r.

Sprostowanie winno ukazać się w terminie przewidzianym w art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo prasowe.

Autor artykułu – Mieszkaniec  pisze: „Nie zależy wam, by wasze miejsca pracy wyglądały odświętnie, jak u sąsiadów. Chcecie, jak zawsze, byle jak.”

To teza nieprawdziwa, nierzetelna, niesprawdzona.

Informujemy, że do Urzędu Gminy nie wpłynęło zapytanie od „Mieszkańca” dotyczące planowanych działań Wójta jak też Urzędu Gminy w związku z oświetleniem świątecznym Gminy. Stąd też, sformułowanie tak brzmiącej tezy bez potwierdzenia jej prawdziwości godzi w wizerunek Gminy jak również podważa zaufanie do Wójta Gminy, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jego jednostek podległych.

Ponadto informuję że mając na uwagę realizację programu wyborczego a przede wszystkim troskę o  wprowadzenie świątecznego klimatu w gminie dnia 10 grudnia poleciłem pracowniom urzędu dokonania rozeznania rynku na zakup oświetlenia „ Napis Wesołych Świąt” oraz „Gwiazda świetlna”. W dniu 13 grudnia dokonano zamówienia ww. wyrobów o wymiarach 5mx0,5m i 2,25mx1,15m, które po dostarczeniu do Urzędu zostaną niezwłocznie zamieszczone na budynku Biblioteki Publicznej w Łopienniku Górnym (centrum Łopiennika).

W związku z powyższym żądam opublikowania sprostowania następującej treści:

„Nieprawdą jest że wójtowi gminy Łopiennik Górny Arturowi Sawie jak również pracownikom Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym i jego jednostkom organizacyjnym nie zależy by miejsca pracy wyglądały odświętnie jak u sąsiadów oraz nieprawdą jest że chcemy jak zawsze, byle jak”.

 Z poważaniem

Wójt Gminy

 

W imieniu mieszkańców gminy Łopiennik Górny dziękujemy Dziennikowi Siennicy za nagłośnienie sprawy. Nasze centrum w okresach świątecznych od lat nie było oświetlane, w przeciwieństwie do sąsiadów. Dekady już temu w całej Polsce funkcjonuje piękny zwyczaj umieszczania w miejscach publicznych motywów bożonarodzeniowych i noworocznych. Zdecydowana większość samorządów zaczyna je przystrajać począwszy już od Św. Mikołaja. Tymczasem w Łopienniku ww. motywy dekoracyjne na budynku GOK zamontowano 18 grudnia, a na „starej szkole” 19 grudnia.

Z pisma wójta wynika, że 10 grudnia „mając na uwadze realizację programu wyborczego a przede wszystkim troskę o wprowadzenie świątecznego klimatu w gminie (…) polecił on pracowniom urzędu dokonanie rozeznania rynku na zakup oświetlenia”. Zamówienia „wyrobów” dokonano 13 grudnia – aż 3 dni dokonywano rozeznania, zaś montażu owych – następne 5 dni. Razem 8 dni.

Panie Wójcie, aż taka przewlekłość w procedurze zakupu i montażu zwykłych lampek aż dziwi. Z pewnością Pan osobiście nie brał w niej udziału, tylko stosowny pracownik. Taka opieszałość źle wróży ewentualnym poważnym już przedsięwzięciom, realizowanym przez gminę. Niemniej jednak, jako mieszkańcy, jesteśmy wdzięczni za podjęcie się ww. dekoracji, żeby nie odstawać zbytnio od sąsiadów, tym bardziej, że nasza gmina leży przy tak ważnej trasie. Naprawdę jest nieco milej jest skręcić teraz na „powiatówkę”. Przyznajemy, że jest Pan pierwszym wójtem – który to zapoczątkował. Liczymy, że z biegiem lat będziemy jeszcze ładniejsi, nie tylko na święta. Na drugi rok proszę pomyśleć jeszcze o szkole, bo jest ładnie wyeksponowana. O budynku gminy też należy pamiętać.

Wesołych Świąt dla Pana i wszystkich pracowników UG w Łopienniku!

P.S. Panie Piotrze, jeszcze raz dziękujemy!

Mieszkaniec

24
9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *