Podsumowanie kampanii Andrzeja Korkosza

Szanowni Państwo.
Z uwagi na fakt, iż zaprezentowali się już wszyscy kandydaci na radnych z mojego Komitetu Wyborczego, przyszedł czas na podsumowanie wszystkich zamierzeń, które chcielibyśmy zrealizować. Jak zdążyliście zauważyć, to kandydaci skupili swoją uwagę na wydawałoby się małych rzeczach ważnych dla każdego z nas.Wszyscy kandydaci są zgodni, co do tego, że: fundusz sołecki winien trafić do poszczególnych wiosek, młodzieży i dzieciom należy poświęcić więcej uwagi i ubogacić ofertę oświatową oraz kulturalną.Wszyscy nawiązują do poprawy jakości dróg polnych, jak również melioracji. Pisano też o poprawie estetyki niektórych miejscowości, jak również o wykorzystaniu istniejących zbiorników wodnych do rekreacji. Wiele uwagi poświęcono poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników oraz instalacje oświetlenia ulicznego. Zgłoszono również pomysł powołania Zakładu Usług Komunalnych, który mógłby jako jednostka gospodarcza aplikować po środki z UE. Przykładowo, na budowę farmy fotowoltaicznej, mogącej zapewnić tani prąd dla Gminy. Wspomniano o poszerzeniu oferty służby zdrowia przez dyżury lekarzy specjalistów.

W tej chwili nie będę dokładnie omawiał tematów budowy wiat na przystankach autobusowych, dowożenia dzieci, czy współpracy ze wszystkimi organizacjami z terenu gminy. Po wyborach, bez względu na to, kto tą gmina będzie rządził, ciągłość działań rozpoczętych przez poprzedników musi być zachowana. Po moim ewentualnym wyborze wszystkie rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane.

Ale chcę się odnieść do rozsiewanych nieprawdziwych informacji o moich zamierzeniach. Wszystkie poruszane przeze mnie na sesjach tematy są tak przedstawiane społeczności gminy, by wywołać strach przed zmianą. Kiedy mówiłem o poprawie jakości szkolenia w grupie juniorskiej Znicza, zostało to przedstawione tak, jakbym chciał zlikwidować cały klub, co jest nieprawdą, gdyż jestem fanem piłki nożnej. Jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, to uważam to za bardzo potrzebną inicjatywę, gdyż sam za dwadzieścia parę lat mogę zostać jego słuchaczem. Wójt bez pracowników byłby nikim, sam nie byłby w stanie naliczać podatków, spisywać stanów licznikowych z terenu gminy, pisać wnioski o unijne dofinansowanie, którymi tak się szczyci. Nigdy nie myślałem o zwalnianiu pracowników gminy, a wręcz uważam, że wielu z nich jest niedocenianych.Podobna historia jest z nauczycielami w tutejszej szkole podstawowej, myślę, że jedynym słabym punktem tej szkoły  jest pan dyrektor, który już od dawna osiągnął wiek emerytalny. Każdy wójt ma obowiązek współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, ja również nie zamierzam tej współpracy przerywać. Praktycznie wszystkie zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są finansowane z budżetu państwa, więc będą wypłacane niezależnie od tego, kto będzie wójtem.

Sami państwo widzicie, że oferta, jaką przedstawiamy jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko do wąskiej grupy najbliżej -współpracującej z wójtem. Wszystkie osoby tworzące Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Korkosza są bezpartyjne, nie uwikłane w jakiekolwiek układy. Dlatego ja,  jako  kandydat tego komitetu  proszę o oddanie głosów na mnie, jako kandydata na wójta oraz na wszystkich kandydatów na radnych z mojego komitetu w waszych miejscowościach.

37
40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *