Gmina Krasnystaw – Anatomia Strachu

 

Poniżej przedstawimy sytuację polityczną w Gminie Krasnystaw przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

Dokonując analizy należy zacząć od przedstawienia dlaczego Gmina Krasnystaw jest tak ważną Gminą dla różnego rodzaju polityków i hochsztaplerów. Ano Gmina ta ma budżet roczny rzędu 30 mln zł co plasuję ją zdecydowanie na I miejscu w całym powiecie krasnostawskim wśród gmin wiejskich. Po drugie ważnym wskaźnikiem określającym atrakcyjność tej Gminy są środki w Budżecie przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje. Środki te stanowią w Gminie Krasnystaw w zależności od roku od 10 do nawet 25% całości budżetu. Ponadto na terenie Gminy Krasnystaw znajduje się bodaj największy Zakład przemysłowy w Powiecie Krasnostawskim. Cukrownia Krasnystaw przerabia rocznie ponad       1 000 000 ton buraków cukrowych co przekłada się na przychody rzędu 500 mln zł. Ponadto zatrudnia ok. 300 osób, które stanowią istotny elektorat przy różnego rodzaju wyborach lub plebiscytach. Cukrownia Krasnystaw stanowi zasób Krajowej Spółki Cukrowej SA, która to jest Spółką Skarbu Państwa. W związku z powyższym nie jest żadną tajemnicą, że Cukrownią Krasnystaw w zależności od koniunktury politycznej z tylnego fotela rządzą różnej maści politycy. By zrozumieć mechanizmy władzy należałoby prześledzić pokrótce proces powstawania KSC SA i rolę jaką odegrały w nim takie instytucje jak służby mundurowe, politycy, hierarchowie kościelni oraz przedstawiciele pracowników i plantatorów. Jest to o tyle ważne, że osoby te jak się za chwilę okaże czynnie uczestniczą w walce wyborczej.

Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą w starciu o fotel wójta Gminy Krasnystaw uczestniczyć będą czynnie cztery Komitety Wyborcze. KWW Edyty Gajowiak-Powroźnik, kandydat kojarzony z PO/PSL, KWW Tomasza Barczuka, kandydat kojarzony z PO/PSL, KWW Andrzeja Grabka, kandydat kojarzony z PO/PSL oraz Janina Szawarska, kandydat zwykłych ludzi.

Poniżej przedstawimy sylwetki kandydatów oraz krótkie resume polityczne każdego z nich.

Edyta Gajowiak-Powroźnik – Obecnie Sekretarz Gminy Krasnystaw. Swoją poważną karierę zawodową i polityczną zaczynała w Gminie Krasnystaw za panowania wójta Janusza Korczyńskiego z PZPR/Unii Wolności/ Platformy Obywatelskiej. Jako ciekawostkę podam, że rodzona siostra pani Gajowiak-Powroźnik wcześniej pracująca w Gminnym Przedszkolu w Siennicy Nadolnej, później w ARiMR w Krasnymstawie a obecnie w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, która nota bene odpowiada za ocenę projektów unijnych wyszła za mąż za syna byłego Prezesa Cukrowni Krasnystaw SA pana Stanisława Kozłowskiego. Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek z błyskotliwą karierą pani E Gajowiak-Powroźnik, ale zawsze to dobrze urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. Wracając do samej Pani Sekretarz piastuje ona jeszcze szereg funkcji społecznych w takich organizacjach jak Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich czy LGD Krasnystaw Plus. Jej POPiSowym numerem i jednocześnie wizytówką jej skromnej osoby był wyjazd na szkolenie do Chorwacji po śmierci wójta Janusza Korczyńskiego, gdzie jako Sekretarz Urzędu czyli osoba decyzyjna w Gminie, w której nie było wójta i wicewójta zdecydowała się na wyjazd szkoleniowy pozostawiając Urząd bez właściwego nadzoru.

Tomasz Barczuk – druh ochotnik OSP Małochwiej, wcześniej pracownik Gminy Krasnystaw, później po objęciu funkcji przewodniczącego Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej został awansowany do funkcji wicewójta Gminy Krasnystaw. Po śmierci wójta Korczyńskiego bardzo poważnie zachorował  i postanowił odpocząć od polityki. Później ozdrowiał, odnalazł się na samodzielnym stanowisku w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, instytucji w pełni zależnej od naszego Starosty druha Janusza Szpaka. PO czym zdał sobie sprawę, że świetnie zna się na sprawach samorządowych i zdecydował się kandydować na fotel wójta. Brawo…

 

Andrzej Grabek – obecny radny Rady Powiatu w Krasnymstawie z okręgu obejmującego gminy Żółkiewka, Gorzków, Rudnik. Były wójt Gminy Żółkiewka, który w 2006 roku przegrał walkę o reelekcję z Senatorem Lucjanem Cichoszem. Po porażce skorzystał z oferty wójta Korczyńskiego i na chwilę zawitał do Gminy Krasnystaw. Następnie został przejęty przez druha Janusza Szpaka i umieszczony  tak jak pan Barczuk w DPS Krasnystaw. W wyborach w 2010 roku uzyskał z komitetu PO mandat radnego Rady Powiatu i został zagospodarowany przez Miłościwie Nam Panującego Starostę na stolcu szefa Powiatowego ARiMR w Krasnymstawie. Po dojściu do władzy w 2015 roku PiS został odwołany ze stanowiska. Zaznaczając jednocześnie swój żal w kwiecistym wystąpieniu Posła Sachajko z mównicy sejmowej. Wtedy to właśnie rozpoczął krótki acz treściwy w formie flirt z ruchem  KUKIZ 15. Za chwilę znowu nasz znany skądinąd działacz ludowy pan Starosta Janusz Szpak rzucił w kierunku pana Grabka szalupę ratunkową instalując go na kierowniczym stanowisku w SPZOZ w Krasnymstawie a dokładnie w Szpitalu Powiatowym. A zapomniał bym w 2014 roku pan Grabek już raz startował na wójta Gminy Krasnystaw na przeciwko wójta Korczyńskiego, lecz skutek był mizerny.

 

Janina Szawarska –  Radna 2 kadencji Rady Gminy Krasnystaw, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik z siedzibą w Siennicy Nadolnej gm. Krasnystaw. Wdowa-Matka dwóch dorosłych synów, których wychowywała sama po przedwczesnej śmierci męża. Radna w pełni tego słowa znaczeniu reprezentująca zwykłych ludzi. Jedyna realna opozycja w Gminie Krasnystaw rządzonej przez konglomerat PZPR/Unia Demokratyczna/Unia Wolności/PO. Odważna,  bezkompromisowa, znająca się na wykonywanym przez siebie rzemiośle.

CDN…

43
14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *