List otwarty

 

My, Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie jesteśmy oburzeni polityką oświatową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

  • Wbrew wcześniejszym ustaleniom i bardzo dobrej rekrutacji uniemożliwia się nam utworzenie klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi, które były proponowane uczniom podczas naboru.
  • Nie przyjmuje się uczniów pomimo trwającej jeszcze rekrutacji uzupełniającej. Starostwo podejmuje działania blokujące tworzenie dwóch grup językowych w jednym oddziale klasowym. Organ prowadzący szkołę nie bierze pod uwagę tego, że nauka języka obcego w małych grupach jest korzystna dla uczniów.
  • 30 sierpnia 2018r. poinformowano nas i rodziców o zmianach w organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019. Niektórzy rodzice (w dwóch klasach) dowiedzieli się, że ich dzieci nie będą miały możliwości realizowania trzech przedmiotów rozszerzonych. Starostwo zadecydowało, że w ramach oszczędności likwiduje część rozszerzeń np. w klasie humanistycznej uczniowie mieli realizować w rozszerzeniu: język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, a zaproponowano im tylko historię
    i wiedzę o społeczeństwie.
  • Pomimo bardzo dobrych wyników egzaminów maturalnych zabiera się rozszerzenia, uniemożliwiając uczniom rozwój i kontynuowanie nauki w rodzinnym mieście.

Jesteśmy zaskoczeni taką postawą organu prowadzącego, gdyż zawsze zapewniano nas, że dobro ucznia jest najważniejsze.

Sądzimy, że włodarzom powiatu nie zależy na dobru mieszkańców i ich dzieci, a swoimi działaniami doprowadzą do sytuacji bardzo niekorzystnej – uczniowie masowo będą wybierać szkoły z Lublina, Chełma czy Zamościa.

Wszystkie wyżej wymienione posunięcia zdaniem Starostwa są spowodowane trudnościami finansowymi. Rodzice i uczniowie są oburzeni zaistniałą sytuacją. Rodzice deklarują, że przeniosą swoje dzieci do innych szkół, głównie poza powiat.

Czy takie były intencje Starostwa Powiatowego?

Komu zależy na zniszczeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie?

Nauczyciele i wychowawcy internatu

125
7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *