Komunikat Andrzeja Korkosza

W imieniu własnym i Kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Gminy Siennica Różana z mojego komitetu wyborczego serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli nas zaufaniem i oddali na nas swój głos. W szczególności dziękuję mieszkańcom mojej rodzinnej miejscowości, ponieważ to dzięki Waszej decyzji po raz kolejny będę sprawował mandat radnego dla dobra naszej małej ojczyzny.

Jako radny w poprzedniej kadencji dałem się poznać jako nieustępliwy i konsekwentnie dążący do wyznaczonego celu na rzecz lokalnej społeczności, co skutkowało próbą przeciągnięcia mnie na swoją stronę przez panującą władzę. W momencie, gdy nie przynosiło to skutku, zaczęto oczerniać i rozsiewać plotki w celu zdyskredytowania mojej osoby, dlatego ogromnym zaskoczeniem i radością jest ilość głosów oddanych na mnie jako kandydata na Wójta Gminy Siennica Różana. Ponad 30 procentowe poparcie mojej kandydatury przez wyborców uważam za bardzo dobry wynik, który jeszcze bardziej motywuje mnie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców gminy. Kandydując na Wójta miałem pełną świadomość tego, że po ewentualnym objęciu stanowiska wezmę odpowiedzialność za losy całej gminy i jej mieszkańców. Wynik jaki uzyskałem doskonale obrazuje nastroje społeczne i potrzebę zmiany oraz świadczy o tym, że cała moja dotychczasowa działalność nie poszła na marne. Dzięki Państwa głosom oprócz mnie do Rady Gminy weszły dwie niezależne osoby – Pani Alicja Pacyk i Pan Piotr Kołtun, które wspólnie ze mną będą godnie reprezentowały interesy swoich wyborców i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tak liczne poparcie uzmysławia mi jeszcze bardziej to, że jest dla kogo pracować. Serdecznie dziękuję i obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Korkosz

29
16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *