List do Wójta w sprawie zebrań wiejskich

Siennica Różana 13.02.2017

Pan Leszek Proskura
Wójt Gminy Siennica Różana

Szanowny panie Wójcie, mamy połowę lutego 2017r, natomiast w żadnym z sołectw naszej gminy do tej pory nie odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy mają jedyną okazje zgłaszać swoje oczekiwania, problemy i bolączki oraz zadawać pytania władzy przez siebie wybranej, czyli panu.

Ponadto do 31 marca każdego roku rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy środków finansowych w celu utworzenia Funduszu sołeckiego. Ze wstępnych informacji podanych w dniu 2 lutego 2017r podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, że dyskusja oraz przyjęcie uchwały o wyodrębnieniu bądź nie Funduszu Sołeckiego ma być przyjęta na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 3 marca 2017r.

W takim razie pytam się pana panie Wójcie, jak pan sobie wyobraża podjęcie stosownej uchwały w celu wyodrębnienia tegoż funduszu bez wcześniejszego przedyskutowania tematu na zebraniu wiejskim z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Wnoszę także o rzetelne przedyskutowania tego tematu przez radnych w dniu 3 marca, i podjęcie przez nich uchwały na kolejnym posiedzeniu Rady, skoro termin podjęcia uchwały upływa dopiero 31 marca.

Z analizy ustawy o Funduszu sołeckim wynika, że jedynym właściwym organem, który bezpośrednio podejmuje decyzję, na co zostaną wydane środki, jest zebranie wiejskie. To ono zgodnie z art. 4 w/w ustawy z inicjatywy sołtysa , rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa podejmuje uchwałę, w której wskaże przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa. Dla wyjaśnienia powiem, że skorzystać z Funduszu Sołeckiego może tylko jedno sołectwo, a nie tak jak to się tłumaczy, wszystkie oraz to, że rozliczenie tych pieniędzy jest niezmiernie trudne, jest wierutnym kłamstwem , na domiar złego opowiadanym przez panią sekretarz Gminy Krystynę Skórę, a powielanym przez niektórych sołtysów . Niegodnym zachowaniem urzędnika publicznego jakim jest pani sekretarz Gminy, jest szerzenie nieprawdziwych informacji na temat instrumentów finansowych przeznaczonych dla wspierania lokalnych społeczności.

Nie chciałbym być źle zrozumiany i po raz kolejny oskarżony o brak kultury, ale samo się ciśnie na usta stwierdzenie, że Gminę Siennicę Różaną traktuje pan jak Prywatny Folwark.

W związku z tym pytam pana, kiedy ma pan zamiar takie zebrania organizować, ponieważ śmiem twierdzić, iż przeciągając termin tych spotkań, a tym samym przekazując mieszkańcom jak najmniej informacji na wiele istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem gminy, celowo działa pan na niekorzyść mieszkańców, oraz stawia pan ich przed faktem dokonanym.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Korkosz

Szanowni czytelnicy, aby naświetlić Państwu problematykę funduszu sołeckiego, poniżej zamieszczam link do elektronicznego wydania najnowszej Miejskiej Gazety Samorządowej wydawanej przez Miasto Krasnystaw. Polecam artykuł zamieszczony na stronie 5, gdzie władze miasta skrupulatnie opisały zadania realizowane w trybie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego na rok 2017:
http://krasnystaw.pl/strona/images/baner/Krasnystaw_gazeta_nr_8.pdf

21
14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *