Materiał Wyborczy Kandydata na Wójta Gminy Krasnystaw

Kilka słów o sobie…

Urodziłam się  w 1973 roku w Krasnymstawie. Tu rozpoczęłam swoją edukację w szkole podstawowej,a później w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Od zawsze interesowała mnie polityka  i  sprawy społeczne, więc podjęłam  studia na  Wydziale  Politologii i Nauk Społecznych UMCS w Lublinie. Skończyłam jeszcze dwa kierunki studiów  podyplomowych : historię i sztukę. Wróciłam w swoje rodzinne strony, zamieszkałam w Małochwieju Małym i pracuję jako nauczycielka.

Współpraca z ludźmi ,chęć działania zawsze motywowała mnie do angażowania się w różne inicjatywy społeczne. Organizowałam  dożynki, festyny zawody sportowe i wędkarskie. Tradycje rodzinne zobowiązywały mnie również do działalności kulturalnej. Dziadek,Jan Kyc był założycielem słynnej Kapeli Ludowej z Małochwieja,w której przez wiele lat śpiewałam.

Szczególnie ważnym doświadczeniem był uzyskany  w wyborach mandat radnej Rady Powiatu Krasnostawskiego,gdzie mogłam aktywnie uczestniczyć w życiu samorządowym.

Jestem osobą kreatywną, mającą  wiele pomysłów,a moje  hobby to malowanie obrazów. Jestem szczęśliwą żoną i matką trzech synów.

 

 

Program wyborczy

Każdy gospodarz gminy musi mieć wizję i plany rozwoju oraz ludzi,którzy będą je realizować.

Zarządzanie  gminą i realizowanie  potrzeb mieszkańców wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego właśnie poczucie odpowiedzialności i poważne traktowanie  wyborców nie pozwala mi na obietnice, których nie będę mogła spełnić,głównie z powodu wielomilionowego długu naszej gminy. Należy przeprowadzić audyt gminy ,ocenić możliwości finansowe ,przeprowadzić konsultacje społeczne i dopiero wówczas realizować strategiczne  inwestycje. Dobra gospodyni najpierw patrzy ile ma pieniędzy w portfelu, a później decyduje na co je wydać.

 

Urząd Gminy

 

Na urząd wójta patrzę jak na menadżera, który  kieruje pracą urzędu i zabiega o inwestycje, fundusze i uczestnictwo w programach rządowych.

Urząd gminy,sprawnie,szybko  oraz fachowo obsługuje interesantów,dlatego jeden dzień    w tygodniu,urzędnicy będą pracować do godz 17, tak aby wszyscy mogli załatwić swoje sprawy.

 

Parking przed budynkiem urzędu  będzie przeznaczony  głównie dla interesantów.

Inwestycje:

 

Wykorzystując rolniczy charakter gminy  i programy rządowe należy  przyciągać inwestycje  z branży spożywczo-przetwórczej.

Zbudować zbiornik retencyjny ,który mógłby stać się również miejscem odpoczynku  i rekreacji  nad wodą dla mieszkańców gminy.

Dbanie o infrastrukturę drogową(realizacja inwestycji na drodze wojewódzkiej-842 -Zażółkiew),systematyczne udrażnianie rowów przydrożnych .

Pozyskanie funduszy na odnawialne źródła energii np. słonecznej,efektywną i ekologiczną gospodarkę odpadami.

 

Edukacja i kultura

Doinwestowanie szkół  na remonty oraz zakup  nowych komputerów do kształcenia umiejętności informatycznych niezbędnych  na dzisiejszym rynku pracy.

Podniesienie wysokości stypendiów  naukowych uczniów  oraz wprowadzenie  nowych  za osiągnięcia sportowe i artystyczne.

Sale gimnastyczne w okresie jesienno-zimowym będą udostępniane bezpłatnie mieszkańcom gminy.

Remizy,wiejskie domy kultury powinny służyć mieszkańcom i stać się prawdziwymi miejscami spotkań towarzyskich,imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kultura również wymaga nakładów finansowych dlatego tam, gdzie działają lub powstaną  zespoły artystyczne,koła gospodyń, młodzieży i seniorów(spotkania, festyny, dożynki,koncerty)wspomagane będą finansowo przez gminę.

 

Dodatkowo

Wygospodarowanie zostaną   fundusze na szkolenia strażaków ochotników oraz zakup potrzebnego sprzętu

 

Jeżeli uważacie Państwo, że przedstawiony program  jest godny uwagi to bardzo proszę o głos  w  wyborach 21 października. Otwiera się przed nami nowa szansa,którą musimy wykorzystać!

 

 

Jeżeli zostanę wójtem to chciałabym   złożyć dwa  zobowiązania :

1.W każdym miesiącu  przeznaczyć 500zł  dla znajdującej się w trudnej sytuacji osoby  z naszej gminy oczywiście z środków prywatnych.

2.W obwodzie wyborczym, w którym otrzymam najwięcej głosów zorganizuję koncert,którego atrakcją  będzie jedna  z gwiazd  muzyki tanecznej(również z własnych funduszy).

Jako wójt będę co najmniej raz w roku organizować zebrania z mieszkańcami wsi,aby zdać sprawozdanie ze swojej działalności.Uważam że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rejestru interpelacji radnych, aby wszyscy mogli ocenić ich  zaangażowanie i  pracę.

Będę wójtem,który słucha ludzi,rozmawia z ludźmi i pomaga ludziom.

 

 

11
4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *