„Wspólny Krasnystaw” czy aby na pewno ???

W dniu 08.11.2017 roku zawitała do Krasnegostawu Telewizja Polska O/Lublin. Celem przyjazdu TVP była relacja na żywo cyklicznego programu pod tytułem „Zdarzenia”. Tematem przewodnim programu było przedstawienie kontrowersji związanych z budową kompleksu mieszkalno-usługowego z parkingiem podziemnym na działce położonej u zbiegu ulic Mostowej, Kościuszki, Czystej i Zamkowej w Krasnymstawie. W dyskusji udział wzięli okoliczni mieszkańcy ok. 30 osób w tym w znakomitej większości przedstawiciele Stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw oraz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Prześladowanych w Stanie Wojennym, sekretarz Miasta Krasnystaw, prezes TBS sp. zoo w Krasnymstawie wraz ze swoim zastępcą, przedstawiciele firm reprezentujących inwestora czyli TBS Krasnystaw w osobie archeologa nadzorującego budowę.                                                                                                                                                                                             W przedmiotowej dyskusji, również udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Instytutu Pamięci Narodowej Odział w Lublinie. W toku gorącej dyskusji strony sporu przedstawiały swoje racje i argumenty co do zasadności bądź też nie budowy w miejscu kaźni Polskich Patriotów przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego kompleksu komercyjnego służącego wąskiej „uprzywilejowanej” grupie osób. W kuluarach swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólny Krasnystaw” w osobie Stanisława Osiewicza Prezesa Stowarzyszenia piastującego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS sp. zoo w Krasnymstawie oraz Radnego Rady Powiatu w Krasnymstawie z ramienia PiS Mirosława Księżuka będącego jednocześnie wiceprezesem tegoż Stowarzyszenia. Jak czytamy na stronie facebook tej organizacji przyszli oni na spotkanie po to by:

Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw nie zapominaj o naszych działaniach, które należy promować a z tym się wiążą kontakty”.

” Zamieszczając link do transmisji TVP 3 Lublin – Zdarzenia – mam nadzieję na dyskusję, ale może nie tak jednostronną jaka miała miejsce wczoraj podczas programu. Po mału zaczynam rozumieć czemu w naszym Mieście nie można nic zrobić. Towarzyszy temu faktowi klimat, który nie wziął się z topnienia lodowców to my sami go sobie fundujemy. Potrafimy narzekać, wspominać przeszłość a jak ktoś choć trochę zaczyna myśleć o przyszłości i ją budować to należy „Go” osaczyć i pokazać mu jego miejsce w zaściankowej rzeczywistości. Przy okazji tego programu przedstawiciele Stowarzyszenia nawiązali kontakt z Panią Anną Dąbrowską – redaktor TVP 3 Lublin oraz Panem Pawłem Wira p.o. Kierownika Delegatury WUOZ w Chełmie”.

Wobec powyższego pozostawiam ten artykuł bez kontynuacji ani zakończenia prosząc jednocześnie o rzeczową dyskusję…

  1. Dodam tylko, że znaczna część ziemi z wykopów opisywanej powyżej nieruchomości zawierająca kości oraz inne artefakty trafiła na teren administrowany przez Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw leżący na tzw. błoniach w Krasnymstawie. Jak wieść miejska niesie Ziemia ta ma służyć do utwardzenia terenu…

Brawo Panowie !!!

 

28
9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *