Fundusz…

Dnia 13 marca tego roku, odbyło się doroczne zebranie wiejskie w Kozieńcu. Informację o finansach gminy, planowanych inwestycjach, działalności w dziedzinie pomocy społecznej, przekazały reprezentujące Urząd Gminy, Panie Barbara Brzyszko i Elżbieta Kargul.  Mieszkańcy w liczbie piętnastu osób zajęli miejsca w zimnej sali, miejscowej świetlicy. Informacja o budżecie gminy, gdzie już drugi rok z rzędu uzyskano oszczędności, nastrajała pozytywnie. Pani skarbnik poinformowała, że stawka podatku od działalności gospodarczej związanej ze służbą zdrowia wynika z odpowiednich przepisów i w przypadku naszej gminy jest niższa od maksymalnej o około 10 groszy. Refleksja z tym związana, a czy nie można było tego faktu wcześniej podać chociażby w formie komentarza na naszej stronie? Później omówiono plany inwestycyjne gminy i usłyszeliśmy min. obietnicę budowy chodnika w Kozieńcu, której to inwestycji projekt ma być przedstawiony mieszkańcom do opiniowania, jeszcze w tym roku. Podczas omawiania planów dotyczących termomodernizacji budynków świetlic, remiz i budynku Urzędu Gminy, zebrani żądali by wszystkie prace projektowe były konsultowane z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. Inaczej projekty są wadliwe, tak jak zaplecze socjalne świetlicy w Kozieńcu, gdzie w centralnym miejscu zlokalizowano WC. Padł wniosek, by jako priorytet wykonać ogrzewanie świetlicy, bo wykonaną teraz instalację będzie można podłączyć do wymiennika po wykonaniu projektu z ogrzewaniem za pomocą energii fotowoltaicznej. (realizacja 2018 – 2020) Nie było dyskusji nad wydatkiem 45.000 zł na wykonanie wentylacji w budynku świetlicy w Zagrodzie. Budynek ten był wyremontowany i oddany do użytku dwa lata temu. I ktoś zapomniał o zaprojektowaniu wentylacji, a może i ocieplenia stropu. Wykonanie tej wentylacji podczas poprzedniego remontu kosztowałoby prawdopodobnie dwa czy trzy tysiące, teraz trzeba będzie coś zdemolować, strop lub dach, by założyć system wentylacji. Delikatnie licząc, to zaniedbanie będzie nas niepotrzebnie kosztowało ponad 40.000 zł. Są to pieniądze bezpowrotnie zmarnowane. Informacje o działalności i finansowaniu przez GOPS dziedziny socjalnej nie wzbudziły większych emocji.                                  Dopiero Fundusz Sołecki spowodował wymianę opinii i oczekiwań ze strony mieszkańców Kozieńca. Dyskusja trwała chyba pięć minut i po stwierdzeniu, że chcemy sami decydować co jest dla nas ważne, i sami planować wydatki, przeprowadzono głosowanie. Pan sołtys policzył głosy i za tym by był fundusz sołecki głosowało 11 osób, przeciwnych nie było, pozostałe osoby wstrzymały się. Zebranie zobowiązało Pana Dariusza Sęczkowskiego, by na sesji Rady Gminy głosował za uchwaleniem funduszu sołeckiego na 2017 r. Idzie wiosna więc wnioskowano o dowiezienie kilku przyczep ziemi lub piasku dla dokończenia niwelacji terenu obok świetlicy. Temperatura na sali przed zebraniem i po zebraniu, nadal wynosiła pięć stopni. Ale na plusie jest to, że wszyscy wychodzili z zebrania pogodni. Proponuję więc mieszkańcom innych miejscowości i radnym, nie bójcie się, spróbujcie być samodzielni. Gmina potrafiła w ciągu dwu ostatnich lat wypracować po około milionie zł. oszczędności rocznie. Więc wasze osiem czy piętnaście tysięcy nie zachwieje budżetem Gminy. Mało tego, sami wykonacie to co miał wykonać ktoś. Praca razem integruje, a wasze dzieci będą miały okazję oderwać się od komputera. Chyba nie chcecie być gorsi od Kozieniaków ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mirosław Ignacy Kaczor

23
15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *