Materiał wyborczy kandydata na Wójta gminy Siennica Różana

 

Szanowni  Wyborcy

Z uwagi na fakt, że 21 października odbędą się wybory samorządowe, chce poinformować mieszkańców naszej Gminy, że postanowiłem kandydować na Wójta Gminy Siennica Różana.          Andrzej Korkosz lat 42 zamieszkały Rudka, wykształcenie wyższe rolnicze, prowadzę własne gospodarstwo rolne oraz pracuję w firmie branży rolnej jako przedstawiciel handlowy. Żonaty troje dzieci. Jestem rolnikiem, mieszkańcem tej gminy jednocześnie. Innymi słowy ” jestem stąd „ a moja rodzina mieszka tu od pokoleń. Ponad 20 lat temu przejąłem po rodzicach gospodarstwo o powierzchni 8 ha i od tamtej pory sukcesywnie je powiększam. W chwili obecnej jestem właścicielem 50 ha. Chce by kiedyś moje dzieci przejęły gospodarstwo rodzinne i z tym miejscem związały swoją przyszłość.  Tak więc  problemy, mieszkańców, rolników są mi szczególnie bliskie. Jestem radnym rady Gminy w Siennicy Różanej i po wielu rozmowach z mieszkańcami  i obserwacji tego co sie w naszej gminie dzieje a w szczególności jak są traktowane problemy zwykłych ludzi postanowiłem wystartować.  Powołany został Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Korkosza  który jest bezpartyjny, nie uwikłany w lokalne układy. Ludzie go tworzący mają wiele ciekawych pomysłów i chęci do działania.

Nasz program:

  1. Fundusz sołecki.

-każda wieś posiadająca swoje pieniądze zadecyduje o ich wykorzystaniu nie czekając na decyzję    urzędu.

  1. Drogi gminne i polne oraz melioracja i szkody łowieckie.

– nasza gmina jest typowo rolnicza i musimy zadbać o dobre warunki pracy rolników, poprzez poprawę stanu dróg oraz meliorację a także wpływ na stan populacji zwierzyny łownej który daje się we znaki.

  1. Szkolnictwo.

– podniesienie poziomu i jakości nauczania w Szkole Podstawowej oraz lepsze warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

  1. Ochrona zdrowia.

– poprawa poziomu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i dzieci.

  1. Bezpieczeństwo.

– poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę chodników w brakujących miejscach

– modernizacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy na energooszczędne

  1. Rekreacja

– zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Siennicy Różanej na cele rekreacyjne.

Pod uwagę brane będą również postulaty i sugestie mieszkańców 

Gmina dla ludzi            Wójt dla ludzi               Radni dla ludzi

                                                                                

21
44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *