Materiały Wyborcze Kandydata do Rady Powiatu


Ewa Przybysiak-Przybyszewska

Zdecydowałam się napisać o sobie kilka słów, żeby przybliżyć Państwu swoją kandydaturę na radnego Rady Powiatu Krasnostawskiego.

 

Moja droga zawodowa…

Pochodzę z Puław, gdzie skończyłam I LO im ks. A.J.Czartoryskiego. W 1988 roku ukończyłam filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i po roku pracy w Lublinie przeprowadziłam się do Krasnegostawu, ponieważ tutejsze liceum poszukiwało nauczyciela anglisty.  Od 1989 roku, a więc już ponad 29 lat, uczę języka angielskiego w I LO im. Władysława Jagiełły. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym i gimnazjalnym z języka angielskiego.

Nie należałam i nie należę do żadnej partii politycznej.

 

Dlaczego startuję w wyborach do Rady Powiatu..

Chciałabym, żeby w powiecie, w którym mieszkam, warunki  życia i pracy mieszkańców zmieniły się na lepsze, bo obecna sytuacja nie napawa optymizmem.  Mam nadzieję, że jeśli zostaną wybrani nowi ludzie, ze świeżym spojrzeniem na sprawy lokalne, niezależni od jakichkolwiek układów, uda im się pokonać  obecny marazm i zastój w rozwoju miasta i okolicy. Jak wiemy, wskaźnik wyludniania się powiatu krasnostawskiego należy do najwyższych w całym województwie lubelskim. Nie dziwi to jednak, bo każdy zna sytuację na lokalnym rynku pracy. Moi byli uczniowie, gdy odwiedzają rodziców w Krasnymstawie, jako dorośli już ludzie, po ukończeniu studiów, mówią:  „Chętnie wrócilibyśmy do Krasnegostawu, ale nie ma tu dla nas pracy”  Mam nadzieję,  że nowo wybrane władze zdołają  „obudzić powiat z letargu”,  m.in. poprzez inwestycje i pozyskiwanie środków unijnych i krajowych.

Rzeczą, która mnie szczególnie interesuje,  jest sprawa szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie, zwłaszcza kwestia stworzenia odpowiednich warunków uczenia się dla młodzieży. Należy zwiększyć liczbę godzin nauczania matematyki , która jest bazą do nauki innych przedmiotów ścisłych oraz języków obcych,  by zdawanie tych przedmiotów na maturze na poziomie rozszerzonym nie stanowiło dla uczniów bariery nie do pokonania. Powinna zostać poszerzona  szkolna oferta edukacyjna , przywrócone zajęcia fakultatywne,  by uczeń mógł wybrać przedmioty, którymi jest zainteresowany.  Absolwenci  lokalnych szkół podstawowych powinni mieć dostęp do takiej jakości edukacji w powiecie, by nie musieli jej szukać w sąsiednich powiatach, szkołach Lublina, Chełma czy Zamościa.  Nasze szkoły znów powinny być  konkurencyjne  wobec  szkół  z innych miast, a kształcenie młodzieży powinno być postrzegane  przez władze samorządowe jako inwestycja w przyszłość młodych ludzi.

 

Dlaczego startuję z list Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego…

Obywatelskie  Porozumienie Samorządowe  ‘Wizja rozwoju  która łączy’ jest porozumieniem ludzi o różnych przekonaniach politycznych, ale mających wspólny cel, którym jest rozwój powiatu krasnostawskiego.  Wierzę w skuteczność działań  Porozumienia oraz chęć podjęcia przez kandydatów autentycznej, pełnej zaangażowania  pracy  na rzecz społeczności  lokalnej.

 

Wiecej informacji o programie Porozumienia na stronie  http://www.opskrasnystaw.pl/

26
26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *