Program Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Korkosza

Barbara Stefaniak – mam 34 lata, mieszkam w Siennicy Królewskiej Dużej. Mój okręg wyborczy obejmuje część Siennicy Królewskiej Dużej oraz Baraki. Jestem szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci. Myślę, że wykształcenie w życiu człowieka jest ważne dlatego uzyskałam tytuł magistra administracji – do dnia dzisiejszego mało przydatny.

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Korkosza uważam za miłą i bardzo wyczekiwaną przez wielu wyborców odmianę od tego co działo się przez ostatnich wiele lat. Dlatego zdecydowałam się kandydować do rady gminy  właśnie z tego Komitetu – świeży, ambitny, z ogromem pomysłów do realizacji.

Program jaki określiliśmy na starcie naszej działalności jest ogólnym programem naszego kandydata na wójta Andrzeja Korkosza jak i wszystkich kandydatów na radnych.

Zbierając podpisy wysłuchałam wielu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy zarówno Siennicy Królewskiej Dużej jak i Baraków – jest ich wiele. Myślę, że najważniejsze i najpilniejsze z nich do realizacji to oświetlenie uliczne, którego brak zarówno na Barakach jak i znanej mieszkańcom „Browarówki” i okolic  tzw. drodze Pomskiej. Tam też mieszkają ludzie, którzy chcą bezpiecznie i pewnie poruszać się po ulicy.

Drugą sprawą jaką chciałabym poruszyć to przystanki, których brak. Jadąc do pracy w nie najlepszą pogodę często widzę dzieci czekające na autobus szkolny przemoknięte w deszczu, zasypane w śniegu, tylko wiatru brak. Borykają się z tym oczywiście wszyscy pasażerowie komunikacji publicznej – pora to zmienić.

Dostępność do Internetu w dzisiejszych czasach uważam za rzecz niezbędną, niestety nie wszyscy to mają . Myślę tu o Barakach, które maja z tym problem przez górę baracznią, która blokuje sygnał z anteny. Zdaniem obecnego wójta światłowód jest zbyt kosztowną inwestycją, ale można było na to przeznaczyć 100 tys. wyłożone na ekspertyzy związane z zalewem.

Ostatnią, choć może przedawnioną już sprawą jest ciągnący się chodnik przez całą Siennicę Królewską Dużą i stojące w nim słupy – przeoczenie projektanta?? Może ich nie zauważył. Już nie jednokrotnie mieszkańcy i ich goście mieli niemiłe zdarzenia związane z obecnością słupów w chodniku.

Problemy jakie poruszyłam to rzeczy przyziemne, ale moi wyborcy czekają na realizacje tych projektów bo dla nich są bardzo ważne i potrzebne.

To wszystko to wierzchołek góry lodowej – będzie co robić po wyborach. Dlatego liczę na głosy Baraków jak i części Siennicy Królewskiej Dużej. Razem zrobimy to co jest potrzebne ludziom, a nie urzędnikom


Tadeusz Korkosz

Mieszkam i prowadzę gospodarstwo rolne we wsi Siennica Królewska Duża.

Postanowiłem kandydować do Rady Gminy Siennica Różana z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Korkosza i zostać jednym z dwóch Radnych naszej miejscowości. Na co dzień spotykam się z wieloma problemami, które doskwierają zarówno mi, jak i wielu mieszkańcom naszej wsi.

Zostając Radnym zamierzam rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury komunikacyjnej.

  • Chciałbym aby miejscowości Siennica Królewska Duża i Rudka zostały połączone chodnikiem, który zwiększy bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie.
  • Zależy mi na przedłużeniu ciągłości dróg asfaltowych do ostatnich zabudowań m.in. w kierunku Państwa Kaciczaków oraz Trykszów.
  • Będę zabiegał o poprawę stanu dróg gruntowych, z których korzystają tutejsi rolnicy, a ich stan pozostawia wiele do życzenia.
  • Będę wnioskował o poprawę melioracji i udrożnienie kilku przepustów na „Starej Wsi”, która spowoduje lepszy spływ wody z terenów podmokłych, uniknięcie okresowych podtopień oraz poprawi przejezdność lokalnej drogi gruntowej.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców będę postulował o przebudowę sieci oświetlenia ulicznego poprzez usunięcie słupów z chodnika i przedłużenie sieci oświetleniowej na odcinku od Państwa Tomaszewskich do lasu oraz na bocznych ulicach. Zastosowanie energooszczędnych lamp LED w znaczącym stopniu zmniejszyłyby koszty funkcjonowania oświetlenia.

Pragnąłbym również zająć się problemami szkód wyrządzanych przez zwierzynę, z którymi od wielu lat borykają się rolnicy na naszym terenie i ponoszą z tego powodu duże straty w uprawach.

Chciałbym racjonalnie wykorzystać potencjał świetlicy wiejskiej oraz przestrzeni wokół niej. W tym celu będę wnioskował o udostępnienie sali, która byłaby ogólnodostępnym miejscem spędzania wolnego czasu oraz wykorzystywana na cele społeczno-kulturowe i posiadała ofertę dostosowaną do potrzeb  osób w każdym wieku.

Zależy mi również na stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla dzieci i młodzieży. Nasza gmina jest w posiadaniu działki w pobliżu stacji paliw Exoil, która mogłaby zostać wykorzystana do stworzenia przestrzeni rekreacyjnej, m.in. boiska czy placu zabaw dla dzieci.

Zostając Radnym Gminy będę postulował o uruchomienie funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki są to pieniądze zagwarantowane dla każdego sołectwa. Wysokość funduszu w przypadku Siennicy Królewskiej Dużej wynosiłaby corocznie około 19 000,00 zł. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację indywidualnych zadań, które będą służyły poprawie życia mieszkańców naszego sołectwa. Pieniądze z funduszu można wykorzystać np. na remont dróg/chodników, budowę placu zabaw, doposażenie budynku świetlicy wiejskiej, organizację imprez okolicznościowych, posadzenie drzew/krzewów itp. Przeznaczenie środków byłoby indywidualnie omawiane na spotkaniach z mieszkańcami.

Są to główne przesłanki, który chciałbym realizować zostając Radnym Siennicy Królewskiej Dużej. Zależy mi jednak na tym, aby dotrzeć indywidualnie do wszystkich mieszkańców, aby każdy z nich miał możliwość wskazania swoich problemów i aktywnie uczestniczył w ich rozwiązywaniu. W związku z tym chciałbym organizować spotkania dla mieszkańców, na których każdy miałby możliwość określenia swoich potrzeb, które w ich imieniu będę przedstawiał na sesjach Rady Gminy.

Są to moje indywidualne postulaty, jednak jestem otwarty na sugestie mieszkańców, które będę starał się zrealizować. Chciałbym również, aby każdy mieszkaniec miał wpływ na to co dzieje się w naszej wsi. Zależy mi na dobrych relacjach pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na terenie naszej wsi oraz wspólnym działaniu ponad podziałami.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz Korkosz

36
53

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *