Kandydaci na radnych Gminy Siennica Różana startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Korkosza

Alicja Pacyk – jestem mieszkanką wsi Zagroda, mieszkam tu od urodzenia, stąd pochodzą moi rodzice i dziadkowie, dlatego wszystkie sprawy mojej wsi i jej mieszkańców są dla mnie bardzo istotne.

Kandyduję do rady gminy  z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Korkosza

Moje zamierzenia, które chciałabym zrealizować będąc radną są następujące:

– będę podejmować wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie  usytuowaniu na terenie mojej wsi i wsi sąsiednich inwestycji, które mogą doprowadzić do pogorszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, oraz które mogą być zagrożeniem dla występujących tu gatunków roślin i zwierząt. 

– będę podejmować działania na rzecz poprawy estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu tzw. ”kasztanów” i terenu do nich przyległego na park rekreacji, zabezpieczenia pozostałych jeszcze drzew kasztanowca przed chorobą,  zasianie całego terenu trawą, wydzielenie alejek spacerowych, wyłożenie ich kostką, posadzenie krzewów ozdobnych, wydzielenie miejsca na plac zabaw dla dzieci i jego wyposażenie,  zainstalowanie ławeczek, zadaszonego stołu z ławkami, gdzie mieszkańcy i korzystający z trasy rowerowej mogliby odpocząć, oraz zagospodarowanie w podobny sposób terenu wokół remizy strażackiej.  

– będę czynić starania aby podatkowe i księgowe rozliczenia wszystkich stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich działających na ternie gminy prowadzone były przez pracownika gminy.

– podejmę działania na rzecz zabezpieczenia budynku po byłej szkole przed dewastacją i niszczeniem, na początku przynajmniej poprzez  zabezpieczenie okien i naprawę rynien,

– myślę, że gminny ośrodek pomocy społecznej sprawujący między innymi opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi mógłby w porozumieniu ze szkołą,  angażować do pomocy w opiece nad tymi osobami, na zasadzie wolontariatu,  młodzież szkolną . Dzieci mogłyby robić  zakupy, przynieś  drewno, węgiel, lub po porostu odwiedzić te osoby. 

– uważam ze szkoła we wspólnym działaniu z gminnym ośrodkiem kultury mogłaby zorganizować dla dzieci i młodzieży zajęcia mające na celu rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań, byłby to również sposób na zagospodarowanie ich wolnego czasu,  zwłaszcza w okresach wolnych od zajęć lekcyjnych (ferie, wakacje).

Środki finansowe na realizację działań na rzecz poprawy estetyki wsi oraz wyposażenia sali dla młodzieży mogłyby pochodzić  z  w funduszu sołeckiego za utworzeniem którego będę optować, a środki finansowe na zabezpieczenie budynku po byłej szkole z budżetu gminy             w ramach zabezpieczenia i utrzymania mienia gminnego.

Program wyborczy komitetu wyborczego  z listy którego kandyduję do rady gminy porusza między innymi bardzo istotne zagadnienie, a mianowicie podniesienie poziomu i jakości nauczania w szkole podstawowej. Na tym poziomie zdobywa się podstawy wiedzy, która dobrze przekazana  w sposób ciekawy,  uwzględniający różne poziomy zdolności dzieci daje im dobre podstawy do kontynuowania dalszego kształcenia, które później ma niebagatelny wpływ na ich dalsze życie, na zawody w jakich będą się realizować, przyszłość oraz na jakość życia.

 Moi wyborcy,  mieszkańcy wsi Zagroda  proszę o głosy na mnie.

 

Piotr Mariusz Borys – szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Posiadam wyższe wykształcenie,  absolwent UMCS w Lublinie.

Zdecydowałem się kandydować do Rady Gminy, ponieważ ważne są dla mnie losy Naszej „małej Ojczyzny”. Chcę, aby  sesje Rady Gminy oparte były na dialogu, a nie politycznych przepychankach ugrupowań politycznych. Nie jestem, ani nigdy nie byłem związany z żadną partią polityczną. Priorytetami, od których chciałbym rozpocząć pracę jako Radny będą: poprawa stanu dróg gruntowych; integracja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rozwijających ich zdolności;  współpraca  z  Kołami Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy, mieszka i tworzy wiele ludzi z pasją, którzy „ukrywają w cieniu” swe talenty. Jako Radny chcę pomóc tej Społeczności pozyskać środki na rozwój zainteresowań, talentów oraz zaprosić do aktywnej pracy na rzecz Naszej Gminy. Nie można zapomnieć także o ochronie zdrowia. Uważam, że należy podnieść poziom świadczonych usług organizując „białe niedziele”, gdzie Mieszkańcy będą mogli wykonywać bezpłatne badania. Przedstawiam Państwu tylko zarys mojego programu wyborczego. Jestem otwarty na Państwa propozycje i gotowy na współpracę.Proszę o poparcie mojej kandydatury do Rady Gminy, idąc na wybory  21 października 2018 roku.

Z wyrazami szacunku, Piotr Borys

30
53

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *