Relacja ze spotkania Ruchu Społecznego Kukiz’ 15

 W Sali Kongresowej hotelu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie odbyło się spotkanie członków oraz sympatyków Ruchu Społecznego Kukiz’15 (10 marca).

Koordynatorzy wojewódzcy, posłowie Jarosław Sachajko oraz Jakub Kulesza, przedstawili koordynatorów powiatowych, którzy to odpowiedzialni są za kontakt z osobami zainteresowanymi osobistym startem w wyborach. Każda osoba która chce aktywnie włączyć się w życie społeczne musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej samorzadyzkukizem.pl.

Poseł Jarosław Sachajko podkreślał konieczność pobudzenia obywatelskich postaw mieszkańców regionu wśród wszystkich grup społecznych bez względu na wiek, płeć czy przekonania. Zwrócił też szczególną uwagę na ogromne doświadczenie zawodowe i życiowe emerytów. Jedna z uczestniczek debaty zwróciła uwagę na coraz większą rolę kobiet nie tylko w społeczeństwie, ale także w polityce.

– Wybory samorządowe są najważniejszym wydarzeniem politycznym, które bezpośrednio wpływa na obywateli. To właśnie ten kto uzyska mandat społeczny uprawiony będzie do podejmowania kluczowych decyzji, do ustalania podatków lokalnych, regulacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet będzie miał wpływ na postawę urzędników w stosunku do mieszkańców – powiedział poseł Sachajko. – Wybory to odpowiedzialność każdego z nas, za przyszłość naszą, naszych bliskich, naszej lokalnej społeczności, i w końcu naszej Ojczyzny. Odpowiedzialność, z której nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, o czym świadczy niska frekwencja wyborcza. Tymczasem pozwalanie, aby to inni podejmowali decyzje o tym kto będzie rządził naszym krajem jest ogromną lekkomyślnością i brakiem odpowiedzialności. Podobnie jak bezrefleksyjna ufność w obietnice przedwyborcze, o których politycy zapominają dzień po wyborach – dodał.

Poseł Jakub Kulesza zaakcentował potrzebę oddolnej identyfikacji i rozwiązywania lokalnych problemów przez zaangażowanie różnych grup i osób chcących działać w duchu patriotyzmu na rzecz swojego środowiska czy sąsiedztwa.

Przedstawiciel Sztabu Krajowego Kukiz’15 Adam Zieliński podkreślił, że dzięki pracy w terenie wielu zgłaszających się nowych osób, kontynuujemy opracowanie celów strategicznych oraz pozwoli to na stworzenie oferty wprowadzenia zmian w samorządach z którymi wyjdziemy w kampanii samorządowej Kukiz’15.

Prezes Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 w naszym okręgu Wojciech Ulański radził osobom chcącym wystartować w wyborach samorządowych, że najlepszym przygotowaniem jest rozmowa z mieszkańcami. Nadmienił również, że po zarejestrowaniu się na stronie samorzadyzkukizem.pl wszyscy otrzymują projekty do wykonania, które pomogą wypracować konkretne rozwiązania i inicjatywy potrzebne do rozwoju własnych miejscowości, gmin i powiatów.

Podczas debaty niejednokrotnie podkreślano wręcz potrzebę oddolności i transparentności wszelkich działań na rzecz lokalnej społeczności oraz o pojawieniu się, nie istniejącego do tej pory, ogólnopolskiego ruchu oddolnego, który stwarza możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoją gminę czy też powiat podejmując decyzję o kandydowaniu w wyborach samorządowych z komitetu Kukiz’15.

Do kandydowania z poparciem Kukiz’15 zapraszają osoby, które mają wiele pomysłów i chcą je realizować. Osoby, które nie boją się wyrażać swoich opinii, poglądów, krytykować, ale w zamian przedstawiać inne, lepsze rozwiązanie dla dobra całego społeczeństwa a nie tylko jednostki. Celem Ruchu, jak zaznaczył jeden z posłów, nie jest to aby być wrogiem czegokolwiek i kogokolwiek, ale dla dobra tych naszych małych ojczyzn, poszukujemy świeżego spojrzenia na problemy naszych gmin, miast i miasteczek.

– Aby być dobrym samorządowcem trzeba spełniać jedynie trzy warunki: być uczciwym, pracowitym oraz słuchać ludzi. Zapewniam, iż resztę potrzebnych wiadomości bez trudu można uzupełnić – zauważył poseł Sachajko.

Pełnomocnicy Kukiz’15: Tomasz Pitura (powiat zamojski, tel. 532 332 137), Waldemar Brzyski (Zamość, tel. 604 548 050), Artur Dobrowolski (powiat biłgorajski, tel. 602 847 114), Piotr Dziwura (Biłgoraj, tel. 502 074 499), Wojciech Ulański (powiat tomaszowski, tel. 663 615 760), Józef Baczewski (powiat hrubieszowski, tel. 510 283 714), Zbigniew Smal (Hrubieszów, tel. 662 514 180), Anna Komajda (powiat krasnostawski, tel. 663 710 798).

 

– – –

18
10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *