Stanowisko Ratusza

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu!

Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją. Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odczujemy wszyscy. Chodzi o zwiększenie opłat za wywóz odpadów pochodzących od mieszkańców i firm działających w naszym Mieście. Warto podkreślić, że problem ten dotknął nie tylko nas, ale i zdecydowaną większość gmin oraz miast Polski.

Musimy wszyscy uświadomić sobie, że z roku na rok „produkujemy” coraz więcej odpadów, a w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty ich wywozu i utylizacji. Drożeje paliwo używane do ich transportu, a także energia elektryczna. Największym obciążeniem dla samorządu, na którym spoczywa obowiązek utrzymania porządku w naszym mieście, jest jednak opłata środowiskowa przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego m.in. za przyjęcie naszych odpadów na składowisko. Jej stawka w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, a już wkrótce będzie czterokrotnie wyższa. W 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła za tonę odpadów niewiele ponad 74 zł, od stycznia 2019 roku będzie to 170 zł, a w 2020 roku aż 270 zł.

Pomimo tych niesprzyjających okoliczności podjęto działania w celu ograniczenia do niezbędnego minimum kosztów wywozu śmieci. W konsekwencji stawki zaproponowane mieszkańcom podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Krasnystaw oraz przedstawione w ostatnim czasie przedsiębiorcom ulegną zmniejszeniu, a władze Miasta zrobią wszystko by konieczne podwyżki była dla Państwa jak najmniej dotkliwe.

Samorząd Miasta Krasnystaw

17
18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *