Miliony z nieruchomości

 

Prezentujemy listę nieruchomości wyodrębnioną z majątku gminy  przeznaczonych do zbycia. Są tu dane niepełne, resztę można znaleźć na stronie internetowej UG. Nas interesowała pobieżna charakterystyka nieruchomości i cena.

 

1-Działka ewidencyjna numer 140, obręb ewidencyjny Zagroda 0012, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Działka ewidencyjna numer 140, obręb ewidencyjny Zagroda (0012), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00035487/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

powierzchnia nieruchomości: 0,5500 ha;

Nieruchomość zabudowana unikatowym budynkiem spichlerza z połowy XIX w. w stylu neogotyckim, murowanym z cegły.

Budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 462 m2, ostatnio użytkowany jako szkoła.

Dodatkowo na działce znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 71 m2.

Nieruchomość usytuowana bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej numer 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość.

Uzbrojona w prąd, wodę, gaz, telefon, światłowód oraz kanalizację lokalną.

Ukształtowanie terenu płaskie.

Nieruchomość położona w zespole folwarcznym na terenie wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/1146.

cena wywoławcza nieruchomości:

375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

 

2-Wójt ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka numer 34/5, arkusz 1, położonej w obrębie Siennica Królewska Duża 0006, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 34/5, arkusz 1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Duża (0006), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działka 34/5 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 • powierzchnia nieruchomości:

0,2876 ha;

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3135L Krasnystaw – Siennica Różana, o regularnym kształcie, przybliżone wymiary 38,50 m x 74,50 m, płaskie ukształtowanie terenu, możliwość pełnego uzbrojenia.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej.

Oznaczenie użytków i klas według ewidencji gruntów i budynków: Ps/PsIV i Lzr/PsIV.

Aktualny sposób zagospodarowania: trwałe użytki zielone;

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 34/5 w Siennicy Królewskiej Dużej to strefa rozwoju działalności gospodarczych i biznesowych.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

 • cena wywoławcza nieruchomości:

160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);

3- Wójt Gminy Siennica Różana

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki numer 592/5 i 592/7 położonej w obrębie Maciejów 0004, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działki ewidencyjne numer 592/5 i 592/7, obręb ewidencyjny Maciejów (0004), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działki zapisane są w księdze wieczystej numer ZA1K/00025292/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 • łączna powierzchnia nieruchomości:

0,5883 ha;

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość siedliskowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (budynki do remontu), położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 1863L Siennica Różana – Maciejów – Rakołupy – Leśniowice – Majdan Leśniowski, uzbrojona.

Oznaczenie użytków i klas: Br/RIIIa-0,1300 ha, S/RIIIa-0,3300 ha, R/RIIIa-0,1283 ha.

Aktualny sposób zagospodarowania: siedlisko;

 • cena wywoławcza nieruchomości:

120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);

4-Wójt Gminy Siennica Różana

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka numer 73 położonej w obrębie Wola Siennicka 0011, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 73, obręb ewidencyjny Wola Siennicka (0011), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

Działka 73 zapisana jest w księdze wieczystej numer ZA1K/00038663/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 • powierzchnia nieruchomości:

0,1635 ha;

 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 1863L Siennica Różana – Maciejów – Rakołupy – Leśniowice – Majdan Leśniowski, z możliwością pełnego uzbrojenia.

 • cena wywoławcza nieruchomości:

16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych);

Łącznie suma wartości nieruchomości wystawionych do zbycia wynosi 671.000 i jest, jak widać mniejsza od ceny „zakupu dekady” z jesieni ubiegłego roku, gdy jaśnie oświecony wójt, kupił nieruchomość za 750,000 zł nie opierając się na wycenie rzeczoznawcy ale to tylko statystyczna wrzutka.

Wójt przy „pomocy” rady kupił ot tak, bo sprzedające tak powiedziały i widać jego zdaniem to winno wystarczyć. Tymczasem prawo mówi co innego i jak wynika z przepisów o gminnych finansach w takich sytuacjach należy powołać biegłego celem wyceny, bo, jak i na jakiej podstawie wydatkować pieniądze z budżetu? Proskura niestety tego w ciągu 30 lat własnych rządów nie rozumiał. Wspominała o tym Alicja Pacyk, a jej nie wierzyć to zwykła głupota, jest przecież emerytowaną księgową.

Jak to zasadne, wystarczy rozważyć sytuację hipotetyczną, gdyby ktoś nie rozumiał powagi i istoty problemu. Dajmy na to, pojawia się w jakimś UG „ktoś” i mówi, że ma do sprzedania dom na działce.  Wycenia go na milion! Swoje rachuby opiera na swoim widzimisię. Wójt jest rozanielony, wielkiego serca i zadowolony z siebie bo okazja. Przekonuje radę i milion płynie na konto sprzedającego…

W takich okolicznościach nieszczęście gotowe, tak postępując można zrujnować budżet samorządu w jednej chwili wyprowadzając kasę i lokując w niepotwierdzone co do rzeczywistej wartości nieruchomości. Przecież takie kupowanie przypomina zakup złotych obrączek od Cygana na ulicy. Iluż naiwnych nadziało się na takie suweniry polegając na opinii i zapewnieniach sprzedającego swoje błyskotki w bramie. Potem płakali, bo złoto okazało się być tombakiem. Ba! Do tego był jeszcze sztuczny tłum, który stał za plecami i ponaglał do zakupu. U nas wszak też był drugi kupiec, który dawał 50.000 więcej, ale jego oferta nie znalazła uznania u sprzedających, a kiedy radny Andrzej Korkosz do owego „kupca” zadzwonił i sprawę naświetlił, to ten wysłuchał i powiedział, że oddzwoni! Korkosz czeka na ten telefon już dziewiąty miesiąc. Tymczasem po 9 miesiącach nic widać- co ma ręce i nogi urodzić się nie może, bo ta oferta o 50 tyś wyższa była tak jak ciąża- rzekoma…

Gdy się zastanowić, że sprzedającym przeszło koło nosa łącznie 800.000 złotych, to trudno znaleźć w tym logikę i nie powstrzymać się od podejrzeń. A pamiętam jak 3 lata temu Proskura z całą gminną świtą pisali w liście do Ziobry, skarżąc się, że treści zawarte w Dzienniku Siennicy sieją podejrzenia. No i jak tu się teraz nie uśmiechnąć nad Leszkiem z politowaniem. Skoro tak się transakcję „zabezpieczyło” to jak w takich okolicznościach ma nie być podejrzeń?

Wystawiono również działkę, na której miał być posadowiony PSZOK na Siennicy Dużej. To dobra informacja szczególnie dla tych, co sypiać przez to nie mogli i zbierali podpisy by śmietniska nie było pod oknami i w środku wsi. Tylko że tu jest haczyk ale w sumie to zmartwienie wójta. Gdy kiedyś działkę wydzielano z tej, na której jest obecnie stacja paliw to myślano sprytnie ale ten co stację paliw posadowił był jeszcze sprytniejszy. Kiedy ustawił zbiornik z gazem przy granicy działek to automatyczne zniwelował atuty działki sąsiedniej która teraz jest do sprzedania do zera. Jedynym zainteresowanym jej zakupem może być tylko on i to on będzie decydował o cenie. Poza tym trzeba pamiętać, że na działce w 2015 próbowano budować lokal dla firmy co to miała finał na hydroforni w Kozieńcu. Wtedy nikt nie chciał pozwolenia wydać ze względu na zbiornik z gazem i tak jest do dziś…

 

Upłynęło trochę czasu i teraz mamy dla odmiany wyprzedaż majątku gminnego a trzeba pamiętać, że są to ceny, które jeśli nikt nie stanie ulegną obniżeniu w kolejnym przetargu. Tak więc gdzie te miliony z nieruchomości, o których roiło się radnym, bo skoro tak poszły w górę to powinno to mieć odzwierciedlenie w cenach ofertowych ! A tu bida z nędzą!? „Kupowane” kosztuje, a swoje jakoś tak blado wypada. W ogóle tym zakupem Proskura strzelił sobie w oba kolana, albowiem teraz wszystko będzie do niego porównywane czy tego chce, czy nie. Jemu może to być obojętne, przecież idzie na emeryturę, ale ja jakoś w to nie wierzę, bo deklaracje są tylko deklaracjami i można je zmienić. Do wyceny nieruchomości, które wystawiono powołano biegłych i jak widać ceny, jakie wyszacowali- nawet tej najdroższej z Zagrody nie umywają się do „zakupu dekady” One mają swoje uwarunkowania ale…

Powinszować Proskurze rozumu a wyborcom obiektu wyboru i ustawicznego uwielbienia. Ja na szczęście na niego nie głosowałem, bo mu nie ufam i na tym ostatnim jeszcze się nigdy nie zawiodłem. O swoje Leszek potrafi zadbać, bo choćby ekwiwalenty wziął z podziwu godna konsekwencją. Swoją ojcowiznę też korzystnie sprzedał, a ja wiem o tym najlepiej bo ją od niego kupiłem i dzięki temu obaj z Leszkiem jesteśmy zadowoleni. On, że dostał ile chciał a ja, że kupiłem co chciałem. Ponadto wójt otrzymał jeszcze coś, otóż w mojej skromnej osobie zyskał przyjaciela, który patrzy mu na ręce, o imieninach pamięta, wspiera radą i chce dla niego jak najlepiej…😉 No w czepku urodzony!

23
1

Jeden komentarz do “Miliony z nieruchomości”

 1. Mam pomysł dla mieszkańców Dużej, wykupcie tą ziemię obok stacji paliw i postawcie pomnik (np. śmietnik) są naprawdę ludzie którzy na to zasłużyli i zapisali się niechlubnie w historii gminy swoimi głupimi decyzjami… To może być fajny pomysł na podziękowanie im za sprawowanie rządów przez wiele lat.

  14

  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *